Välkommen till S*Nattsmygarn Cornish Rex uppfödning
Uppfödare av Cornish Rex sedan 1994 och tidigare Norsk skogkatt

 

 ust_lkpg

  

 

diplomeringslogo1_webb